EU-Fond-regionalneho-rozvoja_Logo

Operacny-program-vyskum-a-inovacie_Logo

Názov projektu:
Zavedenie inovatívnych riešení spoločnosti PS:Digital, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu

Hlavný cieľ projektu:
Zavedenie inovatívnych riešení v oblasti kreatívneho priemyslu prostredníctvom diverzifikácie existujúcej digitálnej marketingovej agentúry, zavedením technológie chatbotov a inovatívnych riešení svojich služieb s využitím virtuálnej a rozšírenej reality.

Prijímateľ:
PS:Digital, s.r.o.

Šustekova 5

851 04 Bratislava