EU-Fond-regionalneho-rozvoja_Logo

Operacny-program-vyskum-a-inovacie_Logo


Názov projektu:

Zavedenie inovatívnych riešení spoločnosti PS:Digital, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemysluHlavný cieľ projektu:

Zavedenie inovatívnych riešení v oblasti kreatívneho priemyslu prostredníctvom diverzifikácie existujúcej digitálnej marketingovej agentúry, zavedením technológie chatbotov a inovatívnych riešení svojich služieb s využitím virtuálnej a rozšírenej reality.Prijímateľ:

PS:Digital, s.r.o.

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava