EU-Fond-regionalneho-rozvoja_Logo
Operacny-program-vyskum-a-inovacie_Logo
Názov projektu:
Zavedenie inovatívnych riešení spoločnosti PS:Digital, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu
Hlavný cieľ projektu:
Zavedenie inovatívnych riešení v oblasti kreatívneho priemyslu prostredníctvom diverzifikácie existujúcej digitálnej marketingovej agentúry, zavedením technológie chatbotov a inovatívnych riešení svojich služieb s využitím virtuálnej a rozšírenej reality.
Prijímateľ:
PS:Digital, s.r.o.
Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava